Moj život s Francekom MOBI ↠ Moj život eBook

Moj život s Francekom MOBI ↠ Moj život  eBook Jedinstvena autobiografska knjiga Ankice Tu man pod nazivom Moj ivot s Francekom izlazi u izdanju Ve ernjeg lista, a donosi mno tvo dosad nepoznatih detalja iz ivota obitelji Tu man Ankica Tu man, supruga prvoga hrvatskog predsjednika, nakon niza godina utnje, kona no je odlu ila progovoriti, a sve to je javnosti imala poru iti sa eto je u najnovijoj knjizi koju vam donosi Ve ernji listBio je dr avnik i prvi hrvatski predsjednik, ali za jednu enu i puno vi e od toga Dani prvih susreta, ivot u Beogradu pa Zagrebu, prijateljevanje s Krle om, zatvorski dani Franje Tu mana, prvi susret s Gojkom u kom, osnivanje HDZ a, po etak rata u Hrvatskoj, raskid s Mesi em i Manoli em, Bljesak, Oluja, slu aj Lepej i Tu manova bolest, samo su neka od poglavlja koje su Ankica i njen suprug pro ivjeli zajedno


10 thoughts on “Moj život s Francekom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *