KINDLE ✽ Investiční strategie pro třetí tisíciletí Author Pavel Kohout – Plummovies.info

KINDLE ✽ Investiční strategie pro třetí tisíciletí Author Pavel  Kohout – Plummovies.info Osv D En Pln Zaktualizovan Investi N Bestseller Zn M Ho Autora Je Ur En Laik M I Profesion L M A Poskytuje Velmi Tivou Formou Z Kladn Praktick Informace O Investi N M Managementu, O Modern Teorii Portfolia, O Chov N Akci , Dluhopis , Komodit A Nemovitost , O Politicko Ekonomick Ch Souvislostech A O Psychologii Investov N Ocen Ho Nejen Finan N A Poji Ovac Poradci I Pracovn Ci Bank A Investi N Ch Spole Nost Ze Strany Ten E Nevy Aduje Znalost Ekonomie Nebo Matematiky, Z Rove Srozumiteln Vysv Tluje Principy Modern Investi N Teorie Teoretick Z Sady Jsou Ilustrov Ny Adou P Klad A Shrnuty Ve Form Konkr Tn Ch Doporu En Sedm , Zcela P Epracovan Vyd N Odr N Kter Z Sadn Zm Ny V Voje Na Sv Tov Ch Trz Ch A V Glob Ln Ekonomice


10 thoughts on “Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *