Hardcover ¿ Posmrtna maska MOBI µ

Hardcover  ¿ Posmrtna maska MOBI µ Novi roman Lasla Bla kovi a, jednog od vode ih savremenih srpskih pisaca, dobitnika nagrada Stevan Sremac i Borislav PekiPosmrtna maska je savremeni pikarski roman Polaze i od Novog Sada kao stajne ta ke koja se neprestano napu ta i kojoj se neprestano vra a, junak ovog romana, kao nekakav moderni nomad, u prizorima i doga ajima, iskustvima i otkri ima u Nema koj, Austriji, Sloveniji, Gr koj ili u SAD poku ava da prepozna i ispripoveda najuzbudljivija iskustva modernog sveta i vlastitog ivotaPisan u proteklih nekoliko godina, novi roman Lasla Bla kovi a odlikuju uzbudljiva pri a, autenti na egzistencijalna snaga pripovedanja, lucidni uvidi i jezi ka atraktivnostPosmrtna maska je roman koji e izazvati itanja i tuma enja, podse anja i prepoznavanja, otkri a i uzbu enja


10 thoughts on “Posmrtna maska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *