[Epub] ↠ Šapudl Author Pavao Pavličić – Plummovies.info

[Epub] ↠ Šapudl Author Pavao Pavličić – Plummovies.info Best Ebook, Apudl By Pavao Pavli I This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Apudl, Essay By Pavao Pavli I Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


10 thoughts on “Šapudl

  1. Bojan Lazić Bojan Lazić says:

    Jo jedan u nizu Pavli i evih romana koji govori o njegovom rodnom gradu, preciznije o ulici u kojoj je proveo prvih deset godina ivota Nekom ko je iz Vukovara veoma je zanimljivo itaju i apudl porediti izgled dana nje ulice Ivana Gunduli a i njenog neposrednog okru enja sa istom ulicom opisanom u romanu, u vremenskom periodu od pre ezdesetak godina Uverljiv


  2. Tamara Tamara says:

    Nikad ne u otvoriti vrata u apudlu Kao to je dvori te nestalo kad sam ja iz njega oti ao, pa nemam dokaza da je ono doista postojalo, tako je nakon nekog vremena nestala i ulica, pa na kraju i sam grad Vukovar je za mene bio itav apudl, tako sam ga osje ao, a sad ga vi e nema, kao to nema ni apudla Upravo u doba kad sam pisao ovu knjigu, on je nestao Po eo s


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *