!!> BOOKS ✶ AURORA -Koltova svetlost- ✬ Author S.J. Abbo – Plummovies.info

!!> BOOKS ✶ AURORA -Koltova svetlost- ✬ Author S.J. Abbo – Plummovies.info Svi koji su zainteresovani za itanje ovo e knjige, molim Vas obratite se ili meni u inbox, ili posetite i preuzmite svoj besplatan primerak.Nadam se da mi ne ete zameriti to sam svoju knjigu ocenila, i to sa pet zvezdica ni manje ni vi e , ali ja sam jako ponosna na ovo to sam napisala, i sebi za trud, inspiraciju i uporn Aurora je jedna od najlep ih knjiga koje sam pro itala ove godine.Autorka je ponovo uspela da napi e prelepu ljubavnu pri u sa savr enim likovima U ivala sam u itanju kako od prve tako i do poslednje stranice Pri a je tako dobro napisana i sve vreme dr i pa nju Vezala sam se za sve likove, ne samo za glavne jer su svi tako lepo opisani i te ko je nekog ne voleti Moram priznati da vo Knjigu bih preporu ila svim ljubiteljima Divne propasti Aurora je sve to pa ak i vi e Dakle, knjiga je besplatna jer je draga S.J Abbo toliko velikodu na tako da nemate izlike da je ne pro itate.Ova knjiga je savr ena doza smijeha, sarkazma, prijateljstva, seksi scena i ljubavi Draga, nadma ila si samu sebe i ljestvicu postavila visoko, pazi to pi e sljede e, moja o ekivanja e biti velika I da, bio bi red da se izdava i malo trgnu i uzmu te pod svoje krilo, jer draga ti si dij Predivnost Htela sam da procitam 1 2 poglavlja pred spavanje, a na kraju docekah jutro uz Auroru i Kolta.3 3 3 Jedna od najboljih doma ih knjiga koje sam pro itala Kao i prva knjiga ove autorke i ova me je o arala, kako stilom pisanja tako i samom pri om i junacima koji se kriju u njoj O ekivala sam klasi nu ljubavnu pri u na koju sam i navikla, al ovde sam osim toga dobila i dozu smeha i nerviranja Po to sam itala preko Wattpad a na nastavke sam ekal E book kindly provided by author in exchange for honest review Well colour me amazed This is one roller coaster of emotions kind of book.Probably the best one I ve read this year Scratch that probablyit was the best so far.I couldn t put the damn thing down till the very last page and now I m impatient for.I really love this author Her writing leaves you heartbroken for and impressed wi Od Autorke Knjige Samo Budi Tu Nova Pri A O Prvim I Iskrenim Ljubavima, Porodici, Prijateljstvu, I Naravno Sve Pro Eto Neizostavnim Humorom, Uz Kog Se Sve Lak E Podnosi Ta Se Desi Kada Spojite Dvoje Tvrdoglavih Mladih Ljudi, Punih Besa I Gri E Savesti Dodate Tome Nekoliko Tajni, Uzajamnu Netrpeljivost I Prstohvat Nepoverenja.Pome Te Sa A Icom Malobrojnih Prijatelja, Gomilom Problema I Nekim Ne Ba Legalnim RadnjamaZa Inite Sa Bezbroj U Arenih Pogleda I Dodira, I Nekoliko Urnebesnih Prepucavanja.A Zatim Ih Ostavite Da Se Kr Kaju U Ti Ini Zamra Ene Sobe, Povremeno Proveravaju I Da Ne Planu Od Po Ude.Savr En Recept Za Pri U U Kojoj Ete U Ivati, A Zatim Tra Iti Jo Kolton Veston Rajder Bes, Krivnja, Ogor Enost To Je Bio Kolt Pre Aurore Trebao Mu Je Neko Da Mu Vrati Svetlost U Ivot I Pojavila Se Ona.Aurora Donovan Nemo , Poricanje, Tuga To Je Bila Aurora Pre Kolta Trebao Joj Je Neko Da Ubla I Taj Nemir, Da Joj Pomogne Zaboraviti Obaveze I Odgovornost I Pojavio Se On.Prona Li Su Se, Prepoznali I Sada Na Putu Jednoj Savr Enoj I Prelepoj Romansi Stajali Su Samo Tvrdoglavost, Nepoverenje, Nekoliko Neprijatelja Sa Obe Strane, Jedan Nesporazum, Mala Otmica, I Jo Nekoliko Sitnica Ni Ta Stra No Za Dvoje Boraca, Zar Ne Jo jedna prekrasna pri a, zabavna i opu taju a. Od mene deset zvezdica.Definitivno jedna od najboljih knjiga za mlade koju sam ikada pro itala Ima svega ljubavi, humora, te kih tema, zgodnih frajera, a najve i utisak ostavlja jedna jedina i neponovljiva Aurora Divno opisana devojka, i ba onakva kakva i treba da bude Ona nije jo jedna praznoglava lutkica koja glumata kako bi dobila momka kog eli Ona nije g Aurora je poput svoje imenjakinje polarne svetlosti Nepredvidiva i retka pojava, iju svetlost i privla nost mo e videti samo ako ode na posebno mesto, ako se udalji od ostalih izvora svetlosti i uhvati je u pravom trenutku Tek onda, uistinu mo e da je vidi , i da se divi njenoj tajanstvenoj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *